G

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

G


gain / benefis, gen, (v) akeri

gall / ffyèl, bil

gallon / galon

gamble / jwè

game / jwèt

gang / klik

gap / fant

garage / garaj

garden / jaden flè, patè

gardner / jadinye

garlic / lay

garment / abiyman, rad

gas / gaz

gas station / ponp gaz

gate / pòtay

gather / ranmase

gathering / konbit

gauge / geji, (v) tcheke

gaze / fikse, kontanple

general / jeneral

generate / jenere, pwodui

generous / jenere

genetics / jenetik

genisis / jenèz

gentle / janti, soupl

gently / dousman

geography / jeografi

geometry / jeometri

German / alman

get / pran

get along / degaje; kenbe

get back / rantre

get a breath of fresh air / pran van

get down / mete

get up / leve

ghost / fantom, zonbi

giant / jeyan

gift / kado, don

giggle / griyen

gin / djin

girl / tifi, djal

give / bay, ban

give up / lage, abondone

glad / kontan

glance / gade

glare / ekla

glass / vit, vè

gleam / miwate

glide / glise

glitter / ekla

globe / glòb

gloom / tenèb

glory / laglwa

glue / lakòl

glue / v. kole

glutton / gouman

gluttony / safrete

gnat / papiyon lanp

go / ale

go down / desann

go in / rantre

go out /sòti

go to bed / kouche

go up / monte

goal / objktif

goat / kabrit

god / espri, lwa, dye God / Bondye

gold / lò

golden / annò

good / bon

goods / danre

goose / zwa

gossip / tripotay, zin

gourde / goud

govern / gouvène

government / gouvènman

governmental / gouvènmantal

gown / ròb

grace / lagras

grade / grad (v) evalye, nivle

graduate / diplome

graduate / v. gradye

grain / grenn

grandchild / ptit-pitit

grandmother / gran-papa

grandmother / grann

grape / rezen

grapefruit / chadèk

grasp / atrab

grass / zèb

grate / graje

gratitude / rekonesans

grave / grav (n) tonm

gravy / sòs

gray / gri

grease / grès, (ve) grese

great / gran, gwo

greedy / vòlè, visye, voras, gouman

be greedy / gen groje

green / vèt, vè

greet / salye

grilled / grie

grime / salte

grin / ri jòn

grind / moulen

grinder / moulen

grip / priz

grocery / pwovizyon

ground / teren, tè

group / gwoup, (v) gwoupe

grow / grandi

guard / gad, jandam, (v) gade, siveye

guess / devine

guest / envite

guilty / koupab

gulp / gòje, (v) vale

gum / goonm, chiklèt, (v) gonmen

gun / revolvè, kanno

gust / rafal

gut / zantray

guy / nèg

Gypsy / djipsi


Kreyol / English


G

gabèl - (n) headstart, handicap (sports)

gachèt - (n) trigger

gad, jandam, (v) gade, siveye - guard

gade (regade) - to concern

gade sou - to copy, (imitate)

gade pou wè - to look and see

gade pou wè - to wait and see

gade vit - (v) peek

gade, konsidere - (v) regard

gade, siveye - guard (v)

gade (anfas), afwonte - (v) face

gade fiks - stare

gade, siveye, veye - (v) watch

gade - raise (cattle)

gade - behold

gade - glance

gade - loop (v)

gade - pay attention

gadekòt - (n) coast guard

gadmanje - pantry

gaga, egare - dumb adj

gaga, mele - confused adj

gaga, mele - confused

gaga, egare - dumb

gagè - cockpit

gaj - pledge n

galata - loft

galèt - rock

galon - gallon

galope - gallop

galope - rush (to do)

gaòt, meli melo - fuss

garaj - garage

garanti - pledge v

garanti - warrant v

gason, ti gason - boy

gason - bellhop

gason - waiter

gaspiyaj - waste n

gaspiye - waste v

gate - spoil v

gate - spoiled

gato - cake

gayan - winner

gaye, provni, plede - arise

gaye - reveal

gaye - dissipate

gaye - muss (hair)

gaye - scatter

gaye - spread v

gaz - fuel

gaz - gas

gazon - lawn

geji, (v) tcheke - gauge

gen konfyans - rely v

gen, (v) akeri - gain

gen groje - be greedy

gen konfyans - confident

gen vètij - dizzy

gen lentansyon - intend

gen anpil, abonde - abound

gen konfyans - confident

gen kouraj, fò - strong

gen, (v) akeri - gain

gen pitye - clement

gen mwayen - afford

gen konesans - conscious adj

gen - there is, are

genlè, parèt, sanble - appear

genlè menm - similar

genyen, posede, fè lajan - earn

genyen, gen - there is, are

genyen - have

genyen - own

genyen - vanquish

genyen - win v

gèp - hornet

gèp - wasp

gildiv, toujou - still

glas - frost

glas - ice

glas - mirror

glase, konjile - freeze

glise - creep

glise - creep v

glise - glide

glise - slide v

glise - slip v

glòb - globe

glorifye - praise v

gòch, maladwa - clumsy adj

gòch - awkward

gòch - left

gode - cup

gòj - throat

gòje, (v) vale - gulp

gòlf, bè - bay

gonmen - gum (v)

goonm, chiklèt, (v) gonmen - gum

gou, asezonman - relish n

gou - flavor

gou - preference

gou - savor

gou - taste n

goud - gourde (money)

gouman - glutton

gouman - greedy

gouman - quarrel

goumen, batay - fight n

goumen - brawl

gout - drop n

goute - snack n

goute - taste v

gouvène - govern

gouvènman - government

gouvènmantal - governmental

gra, epè - fat

gra - plump

grad, diplòm - degree

grad (v) evalye, nivle - grade

grad - rank n

gradye - graduate v.

grafouyen - scratch v

graje, fwote, kòche - abrade

graje - grate

gran, gwo - great

gran, laj , sifizan - ample

gran-papa - grandmother

gran - famous

grandi - grow

grangou, famin - dearth

grangou, mouri grangou - starve

grangou - avid

grangou - famine

granmoun - adult n

granmoun - elder

granmoun - mature

grann - grandmother

granpe - climb

grap, pakèt - bunch

grap - cluster

gras a dye - thank god

grate, rafle - scrape v

grate - itch (v)

gratèl, (v) grate - itch

gratis - free

gratis - free.(of charge)

grav (n) tonm - grave

grave - engrave

grenn pa grenn, (n) oun, endividi - individual

grenn - testicle grenn, plan - seed grenn -

berry grenn - grain grenn - nut

grenn - pill

grenn - single

grenn - unit

grès kochon, la - lard

grès, (ve) grese - grease

grese - grease (ve)

gri - gray

grie - grilled

grif - claw n

grif - paw

grip - flu

griye - parch v

griyen - giggle

gro kay - mansion

gro moso - lump

gro kay - mansion

gro; gran - big

gro - huge

gronde, ranmi, gwonde - roar v

gròs - pregnant

grosè, dimansyon - size n

grosoulye, grosye - rude

grosye - crude adj

grosye - crude

grosye - rude

gròt - cave

Gwantanamo - Guantanamo

gwo - great

gwonde, mare min - frown v

gwonde - growl v

gwonde - roar v

gwòs - to impregnate, pregnant

gwòsè - size

gwòsès - pregnancy

gwoupe - group (v)

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |