Y

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Kreyol [ Haitian Creole ]

Dictionary


Y

Y ~ Kreyol pronunciation ( igreg ) -( i sounds like an e = egreg )


yard / lakou

yard (3 feet) / twa pye

yarn / fil

yawn / baye

year / ane, lane

yearn / sipliye

yeast / leven

yell / rele, kriye

yellow / jòn

yes / wi

yesterday / yè

yet / deja, anko, toujou

yield / donnen, bay

yolk / jònze

yonder / laba

you / ou

young / jèn, jenn

your / ou

yourself / ou-menm

youth / lajenès


Kreyol / English

yanm / yam

yanvalou / dance rhythm (:voodoo)

yaya / kind of fish - kind of dance

yè oswa (yè swa) / last night

ye / to be (kouman ou ye? / how are you?)

yè / yesterday

yenyen (nyennyen) / t whine (complain)

yingyang / feud, quarrel

yo / they, them, their

yòd (iyòd)/ iodine

yòde (iyòde)/ iodized

yogout / yogurt

yon / a, an

yon moun / somebody

yon sans / one-way

yon fwa / once

yon moun / someone

youn / unit

youn (yonn) / one

youyou [ loulou(t) ] / tapeworm

yoyo / yo-yo (toy)

yoyo (yoyo-l) / penis

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |