N

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Kreyol [ Haitian Creole ]

DictionaryN

N ~ Kreyol pronunciation ( en )


nail / klou, (v) kloure

naked / toutouni

name / non, (v) nonmen

nap / kabicha

napkin / sèvyèt

narrate / rakonte

narrow / etwat

nasty/ degoutan, dezagreyab, malpwòp

nation / nasyon

nationaity / nasyonalite

native / natif-natal

naughty / vakabon

near / toupre, akote, pre

neat / pwòp

necessary/ nesesè

neck / kou

need / bezwen

needle / zegi, egui

neglect / neglije

neighbor / vwazen

neither / ni youn ni lòt, ni ... ni

nephew / neve

nest / nich

never / jamè, janm, pa janm

new / nouvo, nèf

New York / Nouyèk

news / nouvèl

next / pwochen

nice / bon, janti

niece / nyès

nifty / debouya

night / lanuit, nuit

nimble / ajil

nine / nèf

nineteen / diznèf

ninety / katrevendis

nip / zongle, koupe, kase boujon

no / non (adj) okenn

nobody / pèsonn

nod / souke tèt

node / ne

noise / bwi, bri

nomination / nominasyon

none / okenn

nonsense / nonsans

noon / midi

noose / nekoulan

nor / ni

normal / nèmal

north / direksyon nò, non nò

nose / nen

nostril / twou nen, narin

not / pa

note / nòt, (v) note

nothing / anyen

notice / avi, notis

notion / nosyon

nourish / nouri

novel / roman

November / novanm

now / kounye-a

nowhere / okenn kote

noxious / nosif

nuclear / nikleyè

nude / toutouni

nuisance / nizans

numb / ankiloze, dòmi

number / nonm, chif, nimewo

nun / relijyez, mamè, chèsè

nurse / enfimyè, mis

nut / nwa, grenn


Kreyol / English


N

najè - (n) swimmer

naje - (v) to swim

nak - (n) mother-of-pearl

nan, non, andedan, a, an - in

nan mitan, omilye - between

nan jou ki te (...)-la - on (the day of )

nan dòmi - asleep

nan lwès - west

nan - into

nan - to

nanm - soul

nansid - south

narin - nostril

nas - fish trap

nasyon - nation

nasyonalite - nationaity

Nasyonini - United Nations

natif natal - homespun

natif-natal - local

natif-natal - native

navige - sail v

nbeli - embellish

ne - kink

ne - knot

ne - node

nèf - new

nèf - nine

nèg, nonm - man

nèg - fellow

nèg - guy

neglijan, vag - lax

neglije - neglect

negòs, antrepriz - venture

negòs, biznis - business

negòs - commerce

nèj - snow n

nekoulan - noose

nèmal - normal

nemoni - pneumonia

nen - nose

nenpòt, oswa - either

nenpòt, kèlkeswa - whatever

nenpòt - any

nepòt kilè - whenever

nepòt, nenpòt - any

nesans - birth

nesesè - necessary

nesesite - must n

nèt - clear adj

netwaye - clean v

nève (enève) - vexed, to irritate, irritated

neve - nephew

ni - naked

ni ... ni - neither

ni youn ni lòt - neither

ni..ni.. - and, both and

ni - nor

nich - nest

niche, lanbe - lick

nikleyè - nuclear

nimewo - number

nivle - grade

nivle - level (v)

nivo, (v) nivle - level

nizans - nuisance

nnbèsil, idyo - blockhead

nominasyon - nomination

non nò - north

non, andedan, a, an - in

non (adj) okenn - no

non, (v) nonmen - name

non nò - north

nonm, chif, nimewo - number

nonm - man

nonmen, dezinyen - appoint

nonmen - name (v)

nonsans - nonsense

nosif - noxious

nostalji - home sick

nosyon - notion

nòt; biye - bill

note byen - please note

note - note (v)

note - note (v)

notis - notice

nou - our

nou - us

nou - we

noure, bachote - cram v

nouri, bay manje - feed v

nouri - nourish

nout kanson - short n

nouvèl - news

nouvo, nèf - new

Nouyèk - New York

novanm - November

noze - qualm

nsyen, vye - ancient

nuaj, nyaj - cloud

nuit - night

nuizib - malign

nwa, grenn - nut

nwa - black

nwa - dark

nwaye - drown

Nwèl - Christmas

nwi - bother

nyaj - cloud

nyè - silly

nye - to abandon

nye - to deny

nyès - niece

nyouwann - brand-new

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |