L

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

L~ Kreyol pronunciation ( el ) ( as in elevator )


labor / travay

labor pain / doulè akouman

lace / lase

lack / mank, (v) manke

lad / jennjan

ladle / louch

lady / madanm

lake / lak

lamb / mouton

land / tè, teren

land / v. debake, atèri

landlord / pwopriyetè

landscape / peyizaj, jaden flè

lane / liy, bò lari

language / lang

lapse / defayans, erè, (v) perime

lard / grès kochon, la

large / laj

lash / kout fwèt

lassitude / kò kraze

last / dènye

last / v. dire

late / anreta (adv) ta

Latin / Laten

Latin America / Amerik Latin

laugh / ri

law / lalwa, lwa, dwa

lawn / gazon

lax / neglijan, vag

lay / kouche, etann, blayi

lazy / parese

lead / plon

lead / dirije, kòmande

leader / bòs

leaf / fèy

leak / fuit

lean / panche, apiye

learn / aprann

lease / lwaye, (v) lwe

least / mwens, mwenn

leather / kui, tchwi

leave / kite, lese, pati, sotu

leech / sansi, vantouz

leek / poro

left / gòch

leg / pye

legal / legal

legal resident / legal rezidan

legible / lizib

leisure / pastan, lwazi

lemon / sitron

lend / prete

length / longè

less / mwens

lesson / leson

let / kite

let's / ann, annou

let's go / an alè

letter / lèt

level / nivo, (v) nivle

liar / mantlè, djòlè

liberty / libète

lick / niche, lanbe

lid / kouvèti, bouchon

lie / manti, boul

life / lavi, vi

lift / leve, monte

light / limyè, (adj) leje

light / v. limen

lightning / zeklè

light(weight) / leze

like / tankou, kon, (v) renmen

lime / lacho

limit / v. limite

line / liy

linen / dra, lenn

link / lyen, (v) relye

lion / lyon

lip / pobouch, lèv

liqeur / likè

liquid / likid

list / lis

listen / v. koute

literature / literati

little / piti, enpe

little by little / bout pou bout

live / viv, abite, rete

live in / abite

liver / fwa

living / vivan

lizard / leza, zandolit

loaf / pen, (v) flannen

loan / anpren, (v) prete

load / v. chaj

lobster / roma

local / lokal, peyi, natif-natal

locate / lokalize, jwenn

lock / kadna, (v) kadnase, bloke

lock (of hair) / très

lodge / l`j, (v) ebèje, bay ladesant

loft / galata

log / bout bwa

log book / jounal, dosye, (v) note

lone / sèl

long / lon

a long time / lon tan

look / rega (v) gade

loop / riban , (v) gade

loose / branlan

looter / piyajè

lose / pèdi

loss / pèt, chagren

(a) lot / anpil

lottery / lotri

loud / fò

lousy / degoutan

low / ba

lucid / lisid, tèt klè

luck / chans

lucre / magouyè

lug / trennen

lumber / bwa

lump / mas, gro moso

lunch / dine, manje midi

lure / aleche, fè lasisiy

lust / konvwateKreyol / English

L

l`j, (v) ebèje, bay ladesant - lodge

la pou toutan - forever

la pou toutan - forever

la, prezan - present adj

la kochon - bacon

la - art

la - lard

la - there, here

laba - yonder

labab (laba-a) - abroad

labapen - (n) seedy breadfruit

labou - mud

labouyl - porridge

labrim - mist

labrin - dusk

lachanm - senate

lachas, (v) chase - hunt

lacho - lime

ladesant, tonnèl - shelter n

lafimen - smoke n

lage, libere - release

lage, ranvwaye - dismiss

lage, abondone - give up

lage, abandone - forsake

lage - drop v

lage - let v.

lage - loaf v

lage - quit

lage - throw

lage - untie

lagè - war

laglwa - glory

lagras - grace

laj , sifizan - ample

laj, liberal - broad

laj , sifizan - ample

laj - age n

laj - large

laj - wide

lajan, kach - cash n

lajan, kòb - money

lajan - currency

lajan - silver

lajè - width

lajenès - youth

lajistis, jistis - justice

lajwa - joy

lak - lake

lakay - home

lake, ke - tail

lakizin - kitchen

lakòl - glue

lakomun - city hall

lakou siprèm - supreme court

lakou - court

lakou - yard

lakòz, rezon - cause

lakre - chalk

lalin - moon

lalwa, lwa, dwa - law

lam - blade

lamòd - fashion

lamòd - vogue

lan - annual

lanbe - lick

lanbi - conch

lanbinen, ranse - dawdle

lanbinen - dally

lane - year

lanèj, nèj - snow n

lanfè - hell

lang - language

lang - tongue

lank - ink

lanmè, loseyan - sea

lanmò - death

lanmou - love

lanouriti - food

lantèman, fineray - funeral

lantouray - fence

lanuit, nuit - night

lapè - fear n

lapè - peace

lapèch - catch n

lapen - rabbit

lapenn - pain

laperèz - fright

laplenn - plian n

lapli - rain n

lapolis - police

lapòs - post office n

laprès - press (news) n

lapryè - prayer

lari - street

larivyè - river

larouze - dew

las - asthma

lasajès - wisdom

lasante - health

lase - lace

lasosyete - society n

lasoup - soup

latè, tè - earth

Laten - Latin

laterè - terror

lavalas - flood n

lavalas - flood

lavalas - flooding

lavalas - torrential rain

lavant - sale n

lave - wash v

laverite, verite - truth

lavi, vi - life

lavil - city

lavil - downtown

lavil - town

lavni - future

lay - garlic

le pli vit ke posib - as soon as possible

le, (kou, kan, kilè, likè) - when

lè - air

lè - hour

lè - time (when)

lèd, efreyan - hideous

lèd - ugly

legal rezidan - legal resident

legal - illegal

legal - just (time)

legal - legal

legim - produce n

legim - produce

legim - vegetable

legliz - church

lejand - caption

leje - light (weight) (adj)

lekèl segondè - high school

lekòl - school

lemonn - world

lendi - Monday

lenmi - enemy

lenmi - foe

lenn - linen

lenn - quilt

lenstriksyon - instruction

lentansyon - intent

lepase - past

lès - east

lese, pati, sotu - leave

lesiv - wash n

leson - lesson

lesovè - savior

lespir, move zè - spirit

lèspri - intelligence

lespwa, (v) espere - hope

lèst - agile

lestomak - stomach

leta, eta - state n

lèt - letter

lèt - milk

lete - summer

lètkaye - curd

leton - brass

lèv - lip

levanjil - evangel

leve kanpe - the sun rises

leve, pouse, soti - protrude

leve, monte - lift

leve, drese, kanpe - raise v

leve-kanpe - stand (up)

leve - get up

leve - rise

leve - wake up

leven - yeast

leza, zandolit - lizard

lèz - ease

leze - light

li, fè lekti - read

li-menm - herself

li-menm - itself

li - he

li - her

li - it

li - she

lib - free (..of charge)

liberal - broad

liberasyon - release n

libere - release

libète - freedom

libète - liberty

librèman - freely

lightning bug - koukouy

likè - liqeur

likè - when

likid - fluid

likid - liquid

limanite - mankind

limen - light v.

limen - on

limit - extent

limite - limit v.

limyè - light

linèt - eyeglasses

linivè - universe

liny, tounen - trip n

lis - list

lis - smooth

lisans, pèmi - permit n

lisid, tèt klè - lucid

lisid - sane

lit, boule - struggle n

lite - perservere

lite - struggle v

lite - wrestle

literati - literature

liv - book n.

liv - manual n

liv - pound

livè - winter

liy, bò lari - lane

liy - line

lizib - legible

lizyè - border

lizyè - hedge

lò - gold

lòd, kòmann - order n

lòd - commend n

lòdè - odor

loje - accommodate

lokal, peyi, natif-natal - local

lokalize, jwenn - locate

lokatè - tenant

lòlàj - clock

lomisyon - errand

lon tan - a long time

lon - long

lonbraj - shade n

lonbraj - shadow

lonbrik - belly button

lonbrik - umbilical cord

lonè - honor

longè - length

lontan - past, in the

lopital - hospital

loraj - storm

loray - thunder

loseyan, oseyan - ocean

loseyan - sea

lòt bò dlo - across the water

lòt - other

lòtbò, aletranje - abroad

lòtbò - beyond

lotè, ekriven - author

lote - allot

lotèl - hotel

lotòn - autumn

lotri - lottery

lou, peze - heavy

louch - ladle

lougarou - werewolf

lous, ous - bear

louvri - open

luil - oil n

luile - oil v

lwa - god

lwa, dwa - law

lwaye - rent n

lwaye, (v) lwe - lease

lwazi - leisure

lwe - lease (v)

lwe - rent v

lwen - aloof

lwen - away

lwen - far

lwen - remote adj

lwès, nan lwès - west

lyas - bundle

lyèj - cork

lyen, (v) relye - link

lyetnan - (n) lieutenant

lyezon - affair

lyon - lion

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |