H

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Kreyol [ Haitian Creole ]

Dictionary
H ~ Kreyol pronunciation ( ash )


habit / abitid

hail (ice) / lagrèl

hack / chire, rache

haggle / machande

hair / cheve, pwal

hairband / bando

hairbrush / bwòs tèt

haircut / fè tèt

hairdresser / kwafè

Haiti / Ayiti, Peyi Dayiti

Haitian / Aiysyen

half / demi, (n) mwatye

hall / koridò, òl

ham / janbon

hammer / mato

hand / men

handbag / valiz

handcuffs / menòt

handful / ponyen

handicap / andikap

handkerchief / mouchwa

handle / manch, (v) manyen, touche, okipe

handle / lans

handlebars / gidon

handsaw / legoin, goin, goyin

handshake / lanmen

handsome / bèl

handy / itil,(adv) sou la men

hang / pann, kwoke

hang out (to idle) / pandye

hang up / kwoke

hangover / an mal makak

happen / rive, pase

happy / kontan

harbor / pò, waf

harm / maltrete

to harness / hanache

harvest/ rekòlte

haste / anpresman

hat / chapo

hate / èn, rayisman, (v) rayi

haul / bwote, chaje

have / genyen

have to / fo

haven / azil

hawk / malfini

hay / zèb

he / li

head / tèt, (v) dirije

headache / maltèt

health / sante, lasante

healthy / ansante

heap / pil

heart / kè (heart), mitan (center - middle)

heat / chalè

heaven / suèl, paradi

heavy / lou, peze

Hebrew / ebre

hedge / bòdi, lizyè

heed / fè atansyon

heel / talon

height / wotè

hell / lanfè

hello / bonjou

help / èd ,asistans, (v) ede

hen / maman poul

her / li

herb / zepis

here / isit, men

herring / aran

herself / li-menm

hesitate / ezite

hiccup / okèt

hide / (n) po, (v) kache, sere, foure

hideous / lèd, efreyan

high / wo, elve, apik

high school / lekèl segondè

hijack / detounen

hill / mòn

hillbilly / moun mòn

hire / enplwaye

historic / istorik

hit / v frape

hit / n kou ( a hit with a stick = kou d baton)

hoarse / answe

hoe / wou

hog / kochon

hold / kenbe

hole / twou

holiday / knoje

hollow / kre

holy / sen

home / lakay

home economics / ekonomi domestik

homespun / natif natal

honest / onèt

honey / siwo, siwo myèl

honor / lonè

hoof / pat zannimo

hook / kwòk, zen, (v) kwoke

hop up and down / ponpe

hope / lespwa, (v) espere

horn / kòn, klakxonn

hornet / gèp

horse / chwal, cheval

hospitality / ospitalite

host / animatè, mètkay

hostess / otès

hot / cho

hotel / lotèl

hour / lè

house / kay

hoe / kijan, kòman

however / men, sepedan

howl / ranni

huge / gro

human / moun, imen

human phisiology / fizyoloji moun

human rights / dwa moun

humble / modès

humid / imid, mouye

humiliate / fè ront

hunchback / bosu

hundred / san

hunt / lachas, (v) chase

hurricane / siklòn

hurry / kouri, prese

husband / mari

hush / silans

hyphen / tirè

Kreyol / English


hanch / hip; pelvis

houngan / voodoo priest

Download Haitian Creole Dictionary. PDF

Quick index to Haitian Creole and English dictionary words:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |